БІЛА Виставка
25 - 7
сен - окт

БІЛА Виставка

🇺🇦🇬🇧⬇️ Чистота і спокій. Заповненість і порожнеча, початок всього. Коли чорне не відрізнялось від білого, коли заповненість була порожньою, і навпаки. Завдяки темряві ми розуміємо світло. Завдяки існуванню чорного ми здатні відчувати чистоту та яскравість білого. Всі роботи єдині і прості за сенсом. Вони про пошук світла в собі і навколо після тривалих сумнівів та запитань. Адже світло пізнається в тиші і на контрасті з тінню. Пошук свого призначення, свого місця під зірками і планетами, роздуми щодо свого шляху- саме про це є проект «Біла виставка». Відчуття зв’язку усього з усім, вплив одного на інше і присутність білого світла, яку кожен здатен усвідомити. Світло наповнює і пронизує абсолютно все і завжди. Коли ти чистий і відкритий, то зв’язок, з ким би він не відбувався - з мурахою, з деревом чи Вчителем - це завжди зв’язок з Божественним, зі світлом. Прожити його на найглибшому рівні, і зануритись у свою власну глибину людині допомагає момент творіння. Мистецтво - це шлях всередину. Щоб зрозуміти та усвідомити себе, слід поглянути зі сторони, розділитись на глядача та об’єкт споглядання. У просторі галереї ми творимо зменшену модель всесвіту. Є чорна і біла зала, і ми говоримо про світло і тінь. Настя Кулік (Na Kulik) - людина ранкового сонця, природи і світла. Дар'я Текуч (Dy Va) - людина міста, архітектури і сутінок. Наша виставка - те, що відбувається, коли зустрічаються ніби протилежності з однією лиш метою - пошук світла і любові в собі. 🇬🇧 Purity and serenity. Fullness and emptiness, the beginning of everything. When the black has not been distincted from the white, when the completeness has been empty and vice versa. By virture of darkness we understand the light. Due to the existence of the black, we are able to feel the purity and brightness of the white. All these artworks are unique and their meaning is simple. These works are about finding the light inside and around yourself after prolonged doubts and questions. Because the light is recognized in silence and in the contrast with the shadow. The project of "Bila Vystavka" ( "White exhibition") is about finding your destination, your place under the stars and planets, thinking about your own way. It is about the feeling of the connection with everything, the influence of one on the another and the presence of the white light which everyone is able to recognise. The light fills and penetrates absolutely everything and always. When you are pure and open, then a connection with anyone - with an ant, with a tree, with a Mentor - is always a connection with Divine, with the light. To live it at the deepest level and to immerse yourself in its own depth, a person helps the moment of creation. Art is the path to the inner world. To understand and realise yourself you have to look from the side and divide yourself into the viewer and the object of contemplation. In the gallery space we create a reduced model of the universe. There is a black hall and a white hall and we are talking about the light and the shadow. Nastya is a person of the morning sun, the nature and the light. Dasha is a person of the city, the architecture and the twilight. Our exhibition is what happens when opposites meet for one purpose only - the search for light and love inside.
25 сентября - 07 октября
с 19:00 до 19:00
Gallery 83
tarasivska 3-A, Киев